Inkomsten & uitgaven per programma

1. Gebiedsgericht werken

Baten € 521.727

Lasten € 4.451.061

2. Economie en vastgoed

Baten € 731.605

Lasten € 2.233.007

3. Veiligheid en handhaving

Baten € 81.993

Lasten € 1.850.484

5. Sociale zaken en armoedebeleid

Baten € 10.909.442

Lasten € 17.854.871

6. Zorg, welzijn en cultuur

Baten € 3.202.650

Lasten € 13.835.914

7. Jeugdbeleid en onderwijs

Baten € 2.107.052

Lasten € 15.985.606

8. Democratisch bestuur

Baten € 3.494.121

Lasten € 3.164.834

9. Natuur, milieu en duurzaamheid

Baten € 8.196.344

Lasten € 9.500.525

10. Bereikbaarheid en verkeer

Baten € 676.503

Lasten € 3.593.916

11. Bouwen en wonen

Baten € 26.551.627

Lasten € 17.396.395

12. Financiën en belastingen

Baten € 55.513.661

Lasten € 22.120.112