De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Onvoorzien, overhead en Vpb

2017

2017

2017

2017

Onvoorzien

-228

-78

0

78

Overhead

-8.735

-9.120

-8.768

352

Vennootschapsbelasting

-350

-78

-78

0

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

-9.312

-9.276

-8.846

430