Omschrijving

Toevoe-gingen

Onttrek- kingen

Reden

Reserve personeel en organisatie

11.124

Reservering voor eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)

620.252

469.891

dekking afschrijving investering

Reserve verkoopopbrengst HNG

0

174.984

jaarlijkse uitbetaling verkoopsom

Reserve hondenbeleid

31.732

Gesloten huishouden

Reserve recreatie en toerisme

262.408

Gesloten huishouden

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

11.947

15.551

Jaarlijkse storting en terugbetaling aan de ondernemers

Totaal

937.463

660.426