Portefeuillehouder(s)mevr. R.G.B. Hoekman-Sulman

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 677 0.60
Lasten € 3.230 3.34

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Harmonisatievoorstel openbare verlichting Mierlo

N.v.t.

13-sep-10

N.v.t.

Fietspadenplan

N.v.t.

13-sep-10

N.v.t.

Kadervoorstel Parkeren

N.v.t.

25-jun-12

N.v.t.

Bereikbaarheidsakkoord Brainport Duurzaam Slim Verbonden

2017-2030

31-okt-16

N.v.t.

Aanvullend lokaal openbaar vervoer

N.v.t.

3-jun-13

21-mrt-16

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig

N.v.t.

3-jun-13

N.v.t.

Beheerplan wegen

2014-2017

16-dec-13

medio 2018