De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

2017

2017

2017

2017

Algemene uitkering

49.636

47.029

47.188

159

Dividenden

40

48

47

-1

Lokale heffingen

5.034

4.989

4.900

-89

Overige algemene dekkingsmiddelen

38

38

23

-15

Treasury

1.359

1.043

1.575

532

Totaal algemene dekkingsmiddelen

56.106

53.146

53.732

586