Portefeuillehouder(s)mevr. M. Verdouw

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 2.107 1.88
Lasten € 13.193 13.62

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Wet Publieke Gezondheidszorg

N.v.t.

N.v.t.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

N.v.t.

N.v.t.

Wet op de Jeugdhulp

N.v.t.

N.v.t.

Verordening leerlingenvervoer

N.v.t.

15-jun-15

N.v.t.

Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”

N.v.t.

21-jan-13

N.v.t.

Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo

2011-2015

7-dec-10

N.v.t.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

2015-2020

30-mei-16

N.v.t.