In de begroting 2017 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. In 2017 hebben er echter geen uitgaven plaatsgevonden ten laste van de post onvoorzien.

In het verleden (bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2013-2016) hebben wij de raad een verdeling over de programma's voorgelegd van de post onvoorzien. Deze onderverdeling is toen gemaakt, zodat het college bij eenmalige zaken (politiek niet gevoelig van aard) flexibel om kan gaan met deze post. In onderstaande tabel is de verdeling en de aanwending over 2017 aangegeven.

Nr.

Omschrijving

2017

Reguliere verdeling onvoorzien

77.500

Beginstand onvoorzien 2017

77.500

N.v.t.

N.v.t.

0

Totaal benut in 2017

0

Eindstand onvoorzien 2017

77.500

Nr.

Programma

On-
voorzien

Aan-wending

Eind

1

Gebiedsgericht werken

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

2

Economie en vastgoed

€ 5.000

€ 0

€ 5.000

3

Veiligheid en handhaving

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

4

Bestuurlijke samenwerking

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

5

Sociale zaken en armoedebeleid

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

6

Zorg, welzijn en cultuur

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

7

Jeugdbeleid en onderwijs

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

8

Democratisch bestuur

€ 5.000

€ 0

€ 5.000

9

Natuur, milieu en duurzaamheid

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

10

Bereikbaarheid en verkeer

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

11

Bouwen en wonen

€ 7.500

€ 0

€ 7.500

12

Financiën

€ 0

€ 0

€ 0

Totaal

€ 77.500

€ 0

€ 77.500