Portefeuillehouder(s)mevr. R.G.B. Hoekman-Sulman

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 732 0.65
Lasten € 1.994 2.06

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Rapport rekenkamercommissie
“It takes two to tango”

N.v.t.

14-mei-09

N.v.t.

Toekomstige huisvesting gemeente

N.v.t.

10-nov-05

N.v.t.

Centrumplan Geldrop

N.v.t.

5-mrt-12

N.v.t.

Ondernemersfonds Geldrop Centrum

N.v.t.

5-nov-12

N.v.t.

Ondernemersfonds Mierlo Centrum en Linten

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.

Centrumplan Geldrop

N.v.t.

16-dec-13

N.v.t.

Visie op supermarktstructuur

N.v.t.

28-sep-15

N.v.t.

Bedrijventerreinenstrategie

N.v.t.

1-feb-16

N.v.t.

Regionale en subregionale detailhandelsvisie

N.v.t.

27-jul-15

N.v.t.

Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2016 en bijbehorend financieel arrangement

10-apr-17

2020