In 2017 zijn de volgende subsidies ontvangen:

Subsidieverstrekker

Onderwerp

Ontvangen

subsidie (afgerond op hele euro's)

Coƶperatieve Unie Van Bosgroepen U.A.

SNL bossen

11.114

Provincie Noord-Brabant

Aanleg fietspad Oudvensestraat

23.050

Provincie Noord-Brabant

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Kerkakkers

20.000

Provincie Noord-Brabant

Kwaliteitsverbetering fietspad Bekelaar

85.000

Provincie Noord-Brabant

Mensgerichte maatregelen 2016

41.831

Provincie Noord-Brabant

Mensgerichte maatregelen 2017

45.520

Provincie Noord-Brabant

Voorschot herinrichting Stationsplein

340.000

Provincie Noord-Brabant

Fietsoversteek rotonde centrum Geldrop

109.700

Provincie Noord-Brabant

De Smaale fase 2+3

448.572

Provincie Noord-Brabant

Fietspad Kwikstraat - B. Termeerstraat

25.200

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud Patronaat

6.541

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud De Wiele

1.731

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud Oude Raadhuisplein

1.100

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud Gemeentehuis

9.369

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud Weverijmuseum

4.630

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud molen 't Nupke

4.500

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Onderhoud Standerdmolen

3.684

Totaal

1.181.542