Portefeuillehouder(s)Burgemeester

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 3.494 3.12
Lasten € 3.441 3.55

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vast-gesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Rekenkamercommissie: Verbonden partijen, inzicht en sturen met financiën

N.v.t.

28-sep-15

N.v.t.

Inspraak- en participatieverordening en verordening burgerinitiatief 2015

N.v.t.

aug-15

N.v.t.

Evaluatieverslag burgerparticipatie

N.v.t.

10-jul-17

N.v.t.

Nota Verbonden partijen

N.v.t.

31-okt-16

N.v.t.