Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor geven we inzicht in de risico's. Vervolgens zetten we deze af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.