Portefeuillehouder(s)mevr. M. Verdouw

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 8.196 7.32
Lasten € 9.251 9.55

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Groenstructuurplan Mierlo

N.v.t.

9-aug-05

N.v.t.

Afvalstoffenbeleidsplan

2009-2014

29-jun-09

N.v.t.

Onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) openbaar groen

2012-2015

4-jul-12

N.v.t.

Advies Klankbordgroep afvalstoffenbeleid

N.v.t.

4-jul-11

N.v.t.

Evaluatie hondenbeleid

N.v.t.

26-mrt-12

N.v.t.

Gemeentelijk rioleringsplan

2013-2017

1-okt-12

2017

ODZOB

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.

Gemeenschappelijke regeling Cure

N.v.t.

26-nov-12

N.v.t.

Groenbeleidsplan

N.v.t.

20-jan-14

N.v.t.

Nota Duurzaamheid

N.v.t.

26-sep-16

N.v.t.